Architektonické detaily
Dilatačná škára na vodorovnej konštrukcii balkóna
Keramická dlažba na izolácii proti kročajovému hluku
Odvedenie vody z vodorovných konštrukcií cez laterálne odtokové vpuste
Odvedenie vody z vodorovných konštrukcií cez stenové odtokové vpuste
Odvedenie vody z vodorovných konštrukcií cez zvislé odtokové vpuste
Opravy - Odvedenie vody z vodorovnej konštrukcie
Opravy - Styk vodorovnej konštrukcie a steny
Opravy - Tesnenie kontrolných škár
Styk vodorovnej konštrukcie a steny ošetrenej bituménovým náterom
Styk vodorovnej konštrukcie a steny
Styk vodorovnej konštrukcie a zateplenej steny
Terasa na obytnej budove
Terasa na rastlom teréne
Tesnenie kontrolných škár
Tesnenie objektových dilatačných škár
Vodorovná konštrukcia balkóna v styku s okenným rámom
Vodorovná konštrukcia balkóna v styku so zateplenou stenou
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy