11/01/2011
MAPEI na Slovensku
V roku 2001 rozšírila česká pobočka MAPEI pôsobenie aj na slovenský trh. Založila spoločnosť MAPEI SK, s.r.o., ktorej sídlo bolo v Bratislave, kde sa nachádzal aj sklad s pôsobením pre celé územie Slovenska. Spoločnosť začínala so štyrmi zamestnancami, z ktorých traja zostali spoločnosti verní dodnes.

V roku 2003 bol vedením pobočky na Slovensku poverený Ing. Petr Hlavoň, obchodný manažér MAPEI v Českej republike. Začiatky neboli jednoduché, avšak malý, no húževnatý tím ľudí spolu dokázal nemožné. Spoločnosť každým rokom rástla a získavala si pevné postavenie na slovenskom trhu. Rozvíjali sa aktivity, prijímali sa noví zamestnanci a vznikli nové oddelenia. Rozšírila sa ponuka sortimentu, čo si spolu s pribúdajúcim počtom zamestnancov vyžiadalo presťahovanie do väčších priestorov. Na začiatku roku 2009 sa sídlo spoločnosti presťahovalo do Ivanky pri Dunaji.
Rok 2009 sa niesol nielen v znamení zmeny sídla spoločnosti, ale aj zmeny na poste generálneho manažéra. Na jar 2009 sa novým generálnym manažérom spoločnosti MAPEI SK, s.r.o. stal Ing. Miroslav Jaška, ktorý je zamestnancom spoločnosti od jej založenia na Slovensku.
V súčasnosti má spoločnosť 31 zamestnancov, ktorí sú odborne vyškolení a ochotní pomôcť a poradiť. Rok 2011 predstavuje pre MAPEI SK ďalší medzník. Spoločnosť oslavuje 10 rokov pôsobenia na Slovensku a počas tejto dekády sa jej podarilo získať pozíciu kľúčového hráča na stavebníckom trhu. Je to aj - a najmä - vďaka zákazníkom, spoluprácu s ktorými si veľmi cení.MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy