stay updated with
Realita Mapei
Realtà Mapei International
Realita Mapei
Vyhľadajte si článok alebo vydanie Reality Mapei a prečítajte si ho online.
Od roku 1989 vychádza každé dva mesiace 110 000 výtlačkov časopisu Realita Mapei, ktoré sú distribuované po celom Taliansku a v zahraničí. S neustále narastajúcim adresárom, je Realita Mapei hlavným firemným komunikačným nástrojom so stavebným priemyslom a s tými, ktorí poznajú a používajú produkty Mapei. Časopis má široký záber rôznych tém: najzaujímavejšie stavebné realizácie, pri ktorých sa použili produkty Mapei, technické články, aktuálne právne normy a smernice pre stavebníctvo, informácie o nových produktoch a ich správnej aplikácii, výstavy, aktuality a novinky z trhu. Dotýka sa každého aspektu stavebníctva a je relevantný pre odbornú verejnosť: architektov, inžinierov, projektantov, obkladačov, výrobcov, obchodníkov, administratívnych pracovníkov, obchodné združenia, technické noviny, reklamné agentúry, banky atď. Talianska verzia časopisu je dnes doplnená anglickou edíciou Realita Mapei International, ktorá vychádza trikrát do roka a je distribuovaná po celom svete. Niektoré pobočky spoločnosti vo svete vydávajú svoje verzie časopisu prispôsobeného špecifikám regionálneho trhu. Pre český a slovenský trh vychádza Realita Mapei súčasne v českom i slovenskom jazyku priemerne dva až tri razy ročne.
Cieľová skupina Architekti, inžinieri, projektanti, obkladači, výrobcovia, obchodníci, administratívni pracovníci, obchodné združenia, technicko-odborná tlač, reklamné agentúry, banky atď.
AKO OBJEDNAŤ:
OBSAH: Novinky – Komunikácia – Zaujímavosti – Distribúcia – Výstavy – Školenie – Tímová práca – Oddanosť k športu – Trh – Stanovy – Nové výhody – Zahraničný názor – Produkty v evidencii – Referencie – Historické referencie – Prieskum – Betónové technológie – Doplnky.
Posledné vydanie
Realita Mapei 21
Periodicita:
4 Vydania za rok
Náklad:
10000 Výtlačkov
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy